Persoonsvolgende financiering. Twee kapen genomen, nu op weg naar een derde

Deze 3 bewegingen worden binnen de vooropgestelde tijdspanne (2017-2020) uitgevoerd. De eerste en derde beweging gingen zoals voorzien van start in 2017. Zoals altijd vooropgesteld wordt de tweede beweging vanaf 2018 uitgevoerd, zij het op een andere wijze dan oorspronkelijk uitgetekend.

Vanaf 1 januari 2017 kunnen alle personen die nu gebruik maken van een FAM of als volwassenen van een dienst voor thuisbegeleiding, ofwel hun ondersteuning verder zetten via RTH, ofwel een persoonsvolgende budget ter beschikking gesteld krijgen. Met deze stap realiseren we voor de persoon met een handicap de grootste stap uit Perspectief 2020, en voeren we een fundamentele hervorming van heel de sector door, ge├źnt op de principes van zelfbeschikking en zorg op maat.

De budgethouders ontvingen in januari een brief met hun ter beschikking gesteld persoonsvolgend budget of ontvingen de boodschap dat hun ondersteuning kon worden voortgezet via rechtsreeks toegankelijke hulp. Er is eveneens voor gezorgd dat budgethouders hun ter beschikking gesteld budget ook konden zien via mijnvaph.be. Ook de vergunde zorgaanbieders kunnen de voucherovereenkomsten van de budgethouders die door hen ondersteund worden, inzien.

Voor de bij de transitie betrokken stakeholders werd een en ander vervat in 2 infonota's over respectievelijk:

  • de transitie PVF en het opvragen van de gegevens instroom en uitstroom voor de zorgaanbieders
  • de resultaten van de controle-inschalingen

U vindt de infonota's op de website van het VAPH.